شوراهای مدرسه

در راستای مسئولیت و نقش مدرسه ملی سینما در برنامه‌های جامع سینمای ایران و در جهت ارتقاء و توسعه دانش فعالان عرصه سینما و حرکت نظام‌مند به سوی استانداردسازی روش‌ها و فرآیندهای تولید در سینمای ایران، کارگروهی متشکل از نمایندگان خانه سینما و مدرسه ملی تشکیل شد.

اعضای این شورا عبارتند از:

  1. تورج منصوری
  2. بهمن اردلان
  3. روانبخش صادقی
  4. ابراهیم حقیقی

همچنین طرح توانمندسازی و اشتغال‌پذیری دانشجویان سینما نیز در سال ۹۶ راه اندازی شد و با تشکیل کمیته تخصصی مرکب از سینماگران و مدیران گروه‌های سینما در دانشگاه‌های تهران، هنر، صدا و سیما، سوره و تربیت مدرس وارد فرآیند اجرایی شد.

اعضای این شورا عبارتند از :

  1. احمد الستی (دانشگاه تهران)
  2. رامتین شهبازی (دانشگاه سوره)
  3. مسعود سفلایی (دانشگاه هنر)
  4. امیرحسن ندایی (دانشگاه تربیت مدرس)
  5. محمد حسام‌پور(دانشگاه صدا و سیما)
  6. مهدی رحیمیان (رئیس انجمن مدرسان سینما)