آماده‌ شنیدن تحلیل اساتید علوم اجتماعی در حوزه‌ی سینما هستیم

به گزارش خبرنگار مهر روح الله حسینی مدیرعامل «مدرسه ملی سینما» با بیان این مطلب در نشستی خبری که صبح امروز ۷ دی‌ماه در دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران به منظور تبیین همکاری بین این دانشکده و مدرسه ملی سینمایی ایران برگزار شد، گفت: عمر تأسیس مدرسه ملی سینمای ایران نزدیک به ۹ ماه است که یکی از اهداف مورد تأیید این مؤسسه نزدیک کردن حوزه‌ی علم و عمل به یکدیگر بوده است.

وی یادآور شد: در واقع، سینما به مثابه‌ی یک حوزه‌ی عملی باید در کنار حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی به عنوان مقوله‌های تئوری و نظری قرار گیرد. از همین رو حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی بر پیوند بین سینما و حوزه‌های علوم انسانی در مدرسه ملی سینما تأکید داشت.

در ادامه‌ی این نشست اعظم راودراد معاون پژوهشی دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در همکاری این دانشگاه با مدرسه ملی سینما تأکید کرد و گفت: مهمترین هدف این تعامل، برقراری ارتباط بین رشته‌های علوم اجتماعی با هنر سینما است. در واقع سینماگران و اساتید علوم اجتماعی باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند و فیلم‌هایی را که با رنگ‌مایه اجتماعی تولید می‌شوند، مورد تحلیل قرار دهند. در واقع سینمای اجتماعی آیینه‌ی تمام‌نمای جامعه را ترسیم می کند و این وظیفه‌ی اساتید علوم اجتماعی است که این مهم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

مدیر اجرایی سلسله نشست های «سینما دانشگاه» در ادامه تاکید کرد: ارتقای نگاه‌های درست به سینما در علوم اجتماعی از مهمترین اهداف برقراری تعامل با مدرسه ملی سینمای ایران است. در واقع هم دانشجویان سینما و هم دانشکده‌ی علوم اجتماعی یاد می‌گیرند با چه روش‌های مشخصی فیلم‌های اجتماعی را مورد تحلیل و بررسی قرار دهند.

روح‌الله حسینی در تکمیل صحبت‌های اعظم راودراد گفت: سینمای اجتماعی ما همواره محل نقد و نظر بوده است، چراکه شاهد بودیم فیلم‌هایی که مورد اشکال قرار گرفته‌اند و نمایش آنها متوقف شده و گاهی به مرحله‌ی نمایش نرسیده‌اند، از جمله آثار مربوط به سینمای اجتماعی هستند. در واقع این ژانر سینمایی همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است.

مدیرعامل «مدرسه ملی سینما» در پایان این نشست تأکید کرد: وقتی صحبت از تأثیر سینمای اجتماعی می‌شود مکانی مثل دانشکده‌ی علوم اجتماعی اعتبار بیشتری نسبت به نهادهای دیگر دارد و از همین رو تصمیم گرفتیم به طور جدی فیلم‌هایی با موضوعات اجتماعی را در برنامه‌هایی مانند «سینما دانشگاه» مورد بررسی قرار دهیم و امیدوارم این همکاری نتیجه‌ی خوبی در بر داشته باشد. ما آماده شنیدن تحلیل اساتید علوم اجتماعی در حوزه‌ی سینما هستیم.