سفرهای سینمایی؛ فیلم و حرکت

مدرسه ملی سینمای ایران: مدرسه ملی سینمای ایران با همکاری دانشگاه تهران و سازمان امور سینمایی در پروژه‌ای با عنوان «مسائل، چالش‌ها و چشم‌انداز توسعه اسلامی و ایرانی صنعت سینمای ایران»، در سال ۱۳۹۴  اقدام به تألیف و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب کرد که این کتاب‌ها طی مراسمی در روز ۶ دی ۹۴ در محل مدرسه ملی رونمایی شدند.

مدرسه ملی سینمای ایران به طور منظم، این کتاب‌ها را به علاقه‌مندان و هنرآموزان رشته سینما معرفی می‌کند. این آثار به زودی توسط مدرسه منتشر شده و در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهند گرفت. کتاب مورد معرفی امروز، «سفرهای سینمایی؛ فیلم و حرکت» نوشته دیمیتریس الفدریوتیس است که در سال ۲۰۱۰ به تألیف درآمده و اکنون توسط مدرسه ملی سینمای ایران ترجمه شده است.

 

عنوان: سفرهای سینمایی؛ فیلم و حرکت

نویسنده: دیمیتریس الفدریوتیس

چکیده:

محور اصلی این کتاب رابطه پایدار میان فیلم و حرکت است. در واقع نویسنده ریشه حرکت‌های اکتشافی و نمایانگری را در پیوند با فاعلیت، نگاه، حرکت و تکنیک‌های تصویری قرن نوزدهم قرار می‌دهد. در بخشی از این کتاب وی، بحث را با پیشنهاد دو محور مشخص (فعالیت و انفعال، قطعیت و عدم قطعیت) به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل ابعاد احساسی کاوش و نمایانگری پی می‌گیرد. بخش دیگری از این کتاب انواع شخصی فیلم‌های جاده‌ای و غیرآمریکایی معاصر را در نظر گرفته است. به بیان دقیق‌تر، در این بخش تمرکز اصلی بر فیلم‌هایی با موقعیت ارجاعی تاریخی و جغرافیایی است که پیشوند پسا دارند: پسامدرن، پسااستعماری و پساکمونیسم.

سفرهای سینمایی