شخصیت‌های اصلی داستان چه ویژگی‌هایی باید داشته باشند؟

مدرسه ملی سینمای ایران: در کتاب «فیلم‌نامه: اصول فیلم‌نامه‌نویسی» نوشته سید فیلد، آمده است که یک کاراکتر پخته و پرورش‌یافته باید چهار خصیصه اصلی را داشته باشد.

  1. کاراکترها باید نیاز دراماتیکی قوی و تعریف شده داشته باشند.
  2. باید نقطه دیدی منحصر به فرد داشته باشند
  3. باید نگرش و منش خود را داشته باشند.
  4. در طی فیلم، به تغییر یا دگرگونی برسند.

اگر شخصیت داستان شما این ویژگی‌ها را داشته باشد، توسط مخاطب پذیرفته شده و در یاد او می‌ماند. در ادامه، در مورد این ویژگی‌ها بیشتر توضیح داده شده است.

هر شخصیت اصلی در داستان، احتیاج به یک نیاز دراماتیک دارد که باید انگیزه اصلی آن‌ها باشد؛ چیزی که بخواهند آن را به دست بیاورند، ببَرند یا مال خود کنند. این نیاز، باید به عنوان منبعی دائمی از انرژی و به مثابه بنزینی باشد که آن‌ها را به سمت مقصدشان در داستان بکشاند. اگر این نیاز دراماتیک را ندارند، نباید در داستان باشند. این، دلیل بودنشان در داستان شماست.

نقطه دید، شکلی است که کاراکتر شما به دنیا نگاه می‌کند. هر فردی در این دنیا، نگاه و نقطه دید مخصوص به خودش را دارد؛ یک سیستمِ عقیده که به او راه درست و غلط را نشان می‌دهد. کاراکتر شما نگاه خاصی دارد؟ نژادپرست است؟ اگر داستان، کاراکتر را در تقابل با ارزش‌ها و نقطه دیدش قرار دهد، بهتر خواهد بود. معمولاً هیچ فیلمی بدون تضاد، که منجر به درام می‌شود، جلو نمی‌رود.

نگرش و طرز رفتار، به قاعده‌ای برمی‌گردد که کاراکتر بر طبق آن عمل می‌کند یا احساسش را بروز می‌دهد؛ عمل یا احساسی که خط فکری و اعتقادی او را نیز روشن می‌کند و از طریق آن می‌توان انسانیت او را به طرز خاص خودش، لمس کرد. نقطه دید و نگرش افراد در بعضی جاها با هم هم‌پوشانی معنایی دارند و تمیز دادن این دو با هم، کمی سخت است. این ویژگی‌ها مانند مواد پخت یک کیک هستند که باید با هم ترکیب شوند و نامشان اهمیت زیادی ندارد.

چهارمین ویژگی، که کاراکتر را به حد اعلی خود می‌رساند تغییر است. آیا کاراکتر در طول داستان، به تغییر یا درگرگونی می‌رسد؟ قهرمانان پس از طی کردن مسیر داستان، آدم دیگری می‌شوند؛ مثلاً اگر با ترس و بزدلانه پا به میدان نبرد می‌گذارند، شجاع‌دل بازمی‌گردند. از یاد نبرید که وقتی داستانی می‌نویسید، کاراکتر اصلی باید خودش بانیِ وقوع اتفاقات باشد، نه اینکه مفعول باشد و بگذارد اتفاق‌ها برایش بیفتند.

برای آشنایی بیشتر با نکات فیلم‌نامه‌نویسی، مطالعه کتاب «فیلم‌نامه: اصول فیلم‌نامه‌نویسی» که مطلب بالا از آن استخراج شده توصیه می‌شود.

اصول فیلم‌نامه‌نویسی