استنلی کوبریکِ بزرگ از چه دوربین‌ها و لنزهایی استفاده می‌کرد؟

استنلی کوبریک، کارگردان بزرگ و فقید سینمای آمریکا دوران حرفه‌ای خود را به عنوان یک عکاس شروع کرد. خالق شاهکارهایی همچون «پرتقال کوکی»، «تلألو»، «غلاف تمام فلزی»، «ادیسه فضایی 2001» و «چشمان کاملاً بسته» که به عنوان یک استاد تصویرسازی شناخته می‌شود، در دوره‌های مختلف با دوربین‌ها و لنزهای متفاوتی کار کرده است که ‍‌‎در این ویدیو با آن‌ها و مشخصاتشان، و با سلیقه تصویری کوبریک، آشنا می‌شوید.

استنلی کوبریک، کارگردان بزرگ و فقید سینمای آمریکا دوران حرفه‌ای خود را به عنوان یک عکاس شروع کرد. خالق شاهکارهایی همچون «پرتقال کوکی»، «تلألو»، «غلاف تمام فلزی»، «ادیسه فضایی ۲۰۰۱» و «چشمان کاملاً بسته» که به عنوان یک استاد تصویرسازی شناخته می‌شود، در دوره‌های مختلف با دوربین‌ها و لنزهای متفاوتی کار کرده است که ‍‌‎در ویدیوی زیر با آن‌ها و مشخصاتشان، و با سلیقه تصویری کوبریک، آشنا می‌شوید.