گزارش اتحادیه اروپا در خصوص “سینمای اروپا در عصر دیجیتال”

صنعت سینمای اروپا برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل فرهنگی و اقتصادی خود، باید در محیطی متناسب شکوفا شود، محیطی که مرزهایش در چارچوب قانونیِ باثبات و منعطفی تعیین شود و بتواند از سرمایه‌گذاری و تکثر حمایت کند و به توسعۀ خدماتِ برخط نوین کمک برساند. حقوق مؤلف یکی از عناصر اصلی این نظام است: حقوق مؤلف موجب می‌شود سرمایه‌گذاریهای محلی و ملی در تولیدات سینمایی بیشتر شود و همین حقوق است که بخش اصلی درآمد طرفین دخیل در تولید را تشکیل می‌دهد. بر همین مبنا، حقوق مؤلف باید ضامن پرداخت حق‌الزحمۀ متناسب به ذینفعان به ویژه مؤلفان باشد. شفافیت و همکاری جهانی نیز از دیگر موارد اساسی هستند، به‌ویژه در مواردی که بازیگرانی از فراسوی مرزهای اروپا به صحنه پا می‌گذارند. در این خصوص، انجمن فیلم اروپا به نماینده‌های بخش‌ها، کشورهای عضو و نهادهای اروپایی اجازه می‌دهد راهکارهایی متناسب با هر مسئله را تعریف کنند و نیز این انجمن به توزیعِ متناسب‌تر فیلم‌های اروپایی کمک میکند. (برای خواندن متن کامل «گزارش اتحادیه اروپا در خصوص "سینمای اروپا در عصر دیجیتال"» به پایان مطلب بروید)

مدرسه ملی سینمای ایران: همچون دنیای ورزش، آفرینش در حوزۀ سمعی بصری نیز حاصل کار گروهی است که تک تک اعضای دخیل در موفقیت نهایی سهیم‌اند. کل روند آفرینش یک فیلم، از ایدۀ اولیه تا مراحل ساخت تولید تا لحظۀ پخش آن روی پرده‌های سینما، بر محوریت کار گروهی صورت می‌پذیرد. تماشاگران تنها چهرۀ ستارگان سینما را می‌بینند، اما مشخص است که این چهره‌ها چیزی جز نوکِ کوه یخ نیستند. یک فیلم موفق پیش از هر چیز حاصل تخیل افراد خلاقی هستند که نامشان در تیتراژ پایانی بر پرده ظاهر می‌شود: سناریونویس، کارگردان، گروه فنی، تصویربردار، عکاس، گروه جلوه‌های ویژه، غیره. کار گروهی ایشان به هویت فرهنگیِ ما شکل می‌دهد و درهای فرهنگ محلی، ملی و اروپایی ما را به تکثرگرایی می‌گشاید.

ویم وندرس در این مورد می‌گوید: «چیزی که روح اروپا را می‌سازد، فرهنگ است. و سینما در این زمینه جایگاه ویژه‌ای دارد. یک فیلم طوری در مخاطب حس همذات‌پنداری را برمی‌انگیزد که در هیچ رسانۀ دیگری ممکن نیست. یک فیلم تنها به پخش تصاویر راضی نمی‌شود، بلکه خود بازتابی است از جامعۀ ما، ارزش‌ها، عادات، امیدها و بیم‌های این جامعه. سینما به ارزش‌های ما شکل می‌دهد، عادات ما را می‌سازد، و بر ترس‌ها و بیم‌های ما اثر می‌گذارد».

با این حال، فیلمها نقشی دوگانه در جامعۀ ما بازی می‌کنند: نقش‌شان هم فرهنگی است و هم اقتصادی. اگر در حوزۀ سمعی‌بصری در عین تکثرش، وحدت وجود داشته باشد، می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند، تولید اشتغال کند، و نوآوری در بازار دیجیتالیِ اروپا را برانگیزد. و نوآوری بدون اقتصادی نوآور ناممکن است. سرمایه‌گذاری در حوزۀ سمعی‌بصری برای رساندن آثار به دست مخاطبان اروپایی اصلی اساسی است. اصلی‌ترین فعالان اقتصادی این حوزه که به آفرینندگان فرصت می‌دهند افکار خود را عملی کنند، تولیدکننده‌ها، ویرایشگران، توزیع‌کنندگان، گردانندگان سالن‌های سینما و ارائه‌دهندگان خدمات «پخش ویدئو به درخواست مخاطب»(VOD) هستند. تنها در صورتی همکاری بی‌حدومرز میان این سرمایه‌گذاران می‌تواند به تولید یک کالا بینجامد که به ایشان فرصت داده شود در یک فعالیت اقتصادی مشترک سهیم باشند.

برای بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل فرهنگی و اقتصادی این حوزه، صنعت سینمای اروپا باید در محیطی متناسب شکوفا شود، محیطی که مرزهایش در چارچوب قانونیِ باثبات و منعطفی تعیین شود و بتواند از سرمایه‌گذاری و تکثر حمایت کند و به توسعۀ خدماتِ برخط نوین کمک برساند. حقوق مؤلف یکی از عناصر اصلی این نظام است: حقوق مؤلف موجب می‌شود سرمایه‌گذاریهای محلی و ملی در تولیدات سینمایی بیشتر شود و همین حقوق است که بخش اصلی درآمد طرفین دخیل در تولید را تشکیل می‌دهد. بر همین مبنا، حقوق مؤلف باید ضامن پرداخت حق‌الزحمۀ متناسب به ذینفعان به ویژه مؤلفان باشد.

شفافیت و همکاری جهانی نیز از دیگر موارد اساسی هستند، به‌ویژه در مواردی که بازیگرانی از فراسوی مرزهای اروپا به صحنه پا می‌گذارند. در این خصوص، انجمن فیلم اروپا به نماینده‌های بخش‌ها، کشورهای عضو و نهادهای اروپایی اجازه می‌دهد راهکارهایی متناسب با هر مسئله را تعریف کنند و نیز این انجمن به توزیعِ متناسب‌تر فیلم‌های اروپایی کمک می‌کند.

متن کامل «گزارش اتحادیه اروپا در خصوص “سینمای اروپا در عصر دیجیتال”» را در این فایل پی‌دی‌اف بخوانید

منبعکمیسیون فرهنگ و آموزش / به همت: بوگدان برونون ونتا