گزارش تصویری همایش معرفی حرفه‌های سینمایی به دانشجویان سینما

این همایش با حضور و سخنرانی رخشان بنی‌اعتماد، تورج منصوری، جمال ساداتیان، امیر اثباتی، مهران کاشانی، محمدرضا دلپاک، مصفی احمدی، سپیده عبدالوهاب و … برای معرفی حرفه‌های مختلف سینمایی به دانشجویان در محل مدرسه دارالفنون برگزار شد.