مقاله‌ای با نگاه جدید؛

فناوری‌های دیجیتال چه جایگاهی در سینما دارند؟

چگونه فناوری‌های دیجیتالی بر دنیای سینما تأثیر گذاشته‌اند؟ و چه تغییراتی به وجود آورده‌اند؟

مدرسه ملی سینمای ایران:

پیش گفتارِ مقاله «فناوری‌های دیجیتال چه جایگاهی در سینما دارند؟» نوشته‌ی پل فراند، گوروان لوکوئیه، مورگان تاستر و اوئل واسور:

پروژۀ علوم انسانیِ ما در پاسخ به این پرسش شکل گرفته است.

در ابتدا ممکن است به این سمت کشیده شویم که فهرستی تکراری از فناوری‌هایی را ارائه دهیم که در حال حاضر برای ضبط، ویرایش و نیز پخش صدا و تصویر مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. این کار نه تنها کاری نیست که از ما خواسته شده است، بلکه بُعد «آینده‌نگریِ» مسئله نیز کاملاً نادیده گرفته می‌شود، بُعدی که پیونددهندۀ این مطالعه با پروژۀ تعریف‌شده است. بنابراین لازم است مسئلۀ بنیادیِ ارتباط دنیای سینما و دنیای دیجیتال را به‌دقت بررسی کنیم، خواه در سطح فناوری، خواه از ‌نقطه‌نظر اخلاقی، اقتصادی یا اجتماعی.

معنای واژۀ سینما گسترده است، زیرا ممکن است به موارد گوناگونی اشاره داشته باشد: فرمی فرهنگی، «هنر هفتم»، مکان نمایش فیلم‌های کوتاه و بلند؛ یا در معنای عام‌تر کلمه ممکن است اشاره‌ای باشد به: صنعت فیلمسازی، تهیه‌کنندگی و کارگردانیِ فیلم. پیش از پرداختن به اصل موضوع، مهم است برخی نکات را در مورد جهت‌گیریِ این مطالعه ذکر کنیم. قطعاً بخش فنیِ موضوع را نباید فراموش کرد، فقط اینکه این بخش باید بر نمونه‌های معین تولید که از سوی شرکت‌ها ارائه شده است استوار باشد، در عین اینکه بر فایدۀ آن‌ برای کارگردان تأکید شود. برای این منظور ما بر تجربیات شرکت‌هایی همچون گولم (Golaem) یا تکنیکلر (Technicolor) تکیه کرده‌ایم تا نظریات خود را با واقعیتِ شرکت‌ها پیوند بزنیم. در این مطالعه باید به پیشرفت‌های فنیِ سینمای دیجیتال اشاره کنیم، در عین اینکه نباید از تأثیرهای اقتصادی و فرهنگی این پیشرفت­های فنی بر سینما غافل بمانیم. نوآوری‌های مختلف و آیندۀ سینما در جامعۀ ما باید بیانگر بُعد آینده‌نگرِ موضوع ما باشند. بنابراین مسئلۀ مورد بحث ما می‌تواند به این شکل مطرح شود: چگونه فناوری‌های دیجیتالی بر دنیای سینما تأثیر گذاشته‌اند؟ و چه تغییراتی به وجود آورده‌اند؟

 

برای خواندن مقاله کامل، فایل PDF را از اینجا دریافت کنید