مقاله؛

زبان صورت در بازیگری

مدرسه ملی سینمای ایران:

*آیا میدانید به طور طبیعی، احساسات در چهره انسان در دو مرحله بروز پیدا می­کند و در مرحله اول بدون شک طبیعی و حقیقی، اما در مرحله دوم ممکن است متظاهرانه و غیر حقیقی باشد؟

*آیا می­دانید اغلب، احساسات قبل از هر قسمت دیگر بدن، در چهره پدیدار می­شوند و خیلی اوقات فقط چهره را تحت تأثیر قرار می­دهند؟

*آیا می­دانید جدیدترین تحقیقات علمی ثابت کرده بروز احساسات و عواطف در سه سطح؛ درشت، ریز و ظریف، در چهره بروز داده می­شوند و این سطوح بروز احساسات چه تفاوت هایی در چهره شما دارند؟

*آیا می­دانید ابراز هر یک از هفت احساس و عواطف انسانی در چهره، بوسیله کدام اعضاء و ماهیچه ها انجام می­شود؟

*آیا می­دانید چرا ماهیچه های چهره نسبت به ماهیچه های دیگر اعضای بدن قابلیت و انعطاف بیشتری در بروز عواطف و احساسات دارند؟

در مغز انسان دو قسمت ضمیر ناخودآگاه و خودآگاه وجود دارد که ضمیر نا خودآگاه بسیار گسترده تر عمل می­کند و حدود ۹۰درصد از فعالیت ها و واکنش های ذهنی انسان را تحت کنترل دارد. ضمیر ناخودآگاه فرمانده رفتار و حالت های انسان می­باشد و همچنین ایجاد تغییر در رفتار و حالت های انسان را مدیریت می­کند، به شکلی که اگر ما مایل باشیم تغییری را در رفتار و حالت های خود ایجاد کنیم باید این تغییر با یک برنامه ریزی که با همکاری ضمیر ناخودآگاه انجام می­گیرد ایجاد شود. برای مثال آموختن و اجرای بازیگری که به گفته بزرگان این رشته از جمله «میخائیل چخوف؛ بازیگری باید به عنوان طبیعت ثانویه بازیگر درآید، یعنی به شکل یک عادت رفتاری درآید» و یا ترک سیگار که تمایل استعمال آن به صورت ناخودآگاه در ذهن انسان ایجاد می­شود (عادت شده است)، از جمله این تغییرات می­باشد.

نویسنده مقاله: محسن عبداللهیان

——————————————————————————
برای خواندن متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید