با همکاری انجمن جلوه‌های ویژه میدانی خانه سینما برگزار می‌شود

کارگاه تخصصی جلوه‌های ویژه میدانی در مدرسه ملی سینما

مدرسه ملی سینمای ایران با هدف ارتقاء مهارت‌های تخصصی و دانش مجریان و دستیاران جلوه‌های ویژه میدانی کشور «کارگاه تخصصی جلوه‌های ویژه میدانی در سینما» را برگزار کند.

این کارگاه با همکاری انجمن جلوه‌های ویژه میدانی خانه سینما، به مدت سه روز و از ۵ تا ۷ اسفندماه ۱۳۹۶ برنامه‌ریزی شده است. دو روز نخست این کارگاه در محل مدرسه ملی سینمای ایران برگزار شده و به ارائه مباحث نظری در زمینه آشنایی با موضوعات و مفاهیم کاربردی فیلم‌برداری و کارگردانی، شناخت شاخه‌های جلوه‌های ویژه میدانی، تقسیم‌بندی چارت گروه جلوه‌های ویژه میدانی، آشنایی با مواد پیروتکنیک و فنون انفجار و ایمنی در جلوه‌های ویژه میدانی خواهد پرداخت. روز سوم این کارگاه نیز به منظور آشنایی عملی شرکت‌کنندگان با پاره‌ای از فنون متداول جلو‌ه‌های ویژه میدانی، در شهرک دفاع مقدس برگزار خواهد گردید.

داوطلبان برای ثبت نام به محل مدرسه ملی سینما به آدرس خیابان شریعتی – خیابان دستگردی (ظفر) – خیابان سنجابی – کوچه دفتری غربی – پلاک ۱۷ (طبقه سوم) مراجعه کنند. داشتن سابقه کاری در این حوزه امتیاز محسوب می‌شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۲۲۹۰۵۲۴۶ – ۲۲۹۰۵۲۴۵ – ۲۲۲۵۹۵۴۷ (داخلی ۱۲۴) تماس حاصل کنید.