یک علاقمند به سینما با چه خصوصیات اخلاقی باید سراغ حرفه «دستیاری کارگردان» برود؟

مصطفی احمدی در این ویدیو توضیح می‌دهد که در این شغل نامرئیِ بخصوصِ سینما دقیقاً چه کارهایی انجام می‌شود.

 

 

مدرسه ملی سینما نخستین همایشِ«معرفی حرفه‌های سینمایی»را آبان ۹۶ برگزار کرد