مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود سه – امیر اثباتی

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود سه – امیر اثباتی (طراح صحنه و لباس)