همکاری مدرسه ملی سینما و کانون کارگردانان سینمای ایران

در راستای برنامه جامع سازمان امور سینمایی مبنی بر بروزرسانی دانش و توانایی‌های دست اندرکاران و هنرمندان عرصة سینما، مدرسه ملی سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران همکاری می‌کنند.

مدرسه ملی سینمای ایران: در راستای برنامه جامع سازمان امور سینمایی مبنی بر بروزرسانی دانش و توانایی‌های دست اندرکاران و هنرمندان عرصه سینما، مدرسه ملی سینمای ایران و کانون کارگردانان سینمای ایران همکاری می‌کنند.

بر این اساس محسن امیریوسفی، احمد امینی، وحید موسائیان، مهرداد خوشبخت و رضا درمیشیان به نمایندگی از شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران با حضور در مدرسه ملی سینما، و طی جلسه‌ای با دکتر روح الله حسینی مدیر عامل این موسسه، در مورد پیشنهادات راهبردی و گزینه‌های پیش رو در این همکاری به گفتگو پرداختند.

دعوت از فیلم‌سازان شاخص بین‌المللی جهت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ارتباط با سینمای روز دنیا برای اعضای کانون و برگزاری مجموعه کارگاه‌های انتقال تجربه توسط اعضای کانون برای دانشجویان رشته سینما از اهم مواردی بودند که در نخستین جلسه مشترک کانون و مدرسه مطرح شد.

گفتنی است مدرسه ملی سال ایران، از سال گذشته دو طرح توانمندسازی و اشتغالپذیری دانشجویان سینما، و طرح ارتقای دانش فنی و مهارتی فعالان سینمای ایران را برنامه‌ریزی کرده است.