پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود پنج – محمدرضا دلپاک (مدیر صداگذاری)

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود پنج – محمدرضا دلپاک (مدیر صداگذاری)