میان مدرسه ملی سینما، دانشگاه هنر اصفهان و معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی؛

تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری‌ علمی، پژوهشی و فن‌آوری در حوزه سینما منعقد شد

با حضور دکتر روح الله حسینی مدیر مدرسه ملی سینما و دکتر کیانی ریاست محترم دانشگاه هنر اصفهان، تفاهم‌نامه سه‌جانبه همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و فن‌آوری و با هدف توانمند سازی دانشجویان و ایجاد کارآفرینی و اشتغال، میان مدرسه ملی سینما، دانشگاه هنر اصفهان و معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی منعقد شد.

اهم همکاری های موضوع این تفاهم نامه به شرح ذیل است:

۱- همکاری های پژوهشی و کارآفرینی:

۱-۱ : برنامه ریزی و برگزاری نشست های علمی، دوره های تخصصی، همایش ها و کارگاه های مشترک
۱-۲ : تامین هیأت علمی مورد نیاز برای ارایه مشاوره و انجام دوره های پژوهشی میان طرفین.
۱-۳ : مشارکت در اجرای نمایشگاه و جشنواره های مشترک در حوزه پژوهش و کارآفرینی
۱-۴ : طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی – کاربردی مشترک
۱-۵ : همکاری در انتشار، تالیف، داوری و ترجمه مراجع، متون و کتب علمی مورد نیاز طرفین.
۱-۶ : همکاری در طراحی محصولات و خدمات تخصصی مورد نیاز طرفین

۲- همکاری های آموزشی:

۲-۱: همکاری در تدوین برنامه ها و سرفصل های رشته های جدید و مورد نیاز بین رشته‌ای
۲-۲: استفاده متقابل از آزمایشگاه ها و کارگاه های طرفین طبق ضوابط
۲-۳: تعامل در خصوص کارآموزی ، کارورزی و بازدیدهای علمی دانشجویان در حوزه سینما و زمینه‌های پژوهشی مرتبط

 

شایان ذکر است مدرسه ملی سینمای ایران از سال گذشته طرحی با عنوان طرح توانمندسازی و اتشغالپذیری دانشجویان سینما را پس از عقد قرارداد با دانشگاه‌های سینمایی مرجع در کشور ، جزء ماموریت‌های مهم و اصلی خود قرار داده است.