پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود ششم– علی نصیریان (بازیگری)

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود ششم– علی نصیریان (بازیگری)