کلاس های جاناتان رزنبام در مدرسه ملی سینمای ایران

خلاصه ویدیویی از کلاس‌های جاناتان رزنبام، منتقد فیلم مطرح آمریکایی در مدرسه ملی سینمای ایران / موضوع: روش شناسی نقد فیلم