پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود هشتم – ابوالحسن داوودی (سینمای کمدی)

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود هشتم – ابوالحسن داوودی (سینمای کمدی)