پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود نهم – مهدی کرم‌پور

مدرسه ملی سینمای ایران تقدیم می‌کند

پادکست آموزشی سینمایی/ اپیزود نهم– مهدی کرم‌پور