«مطالعه تطبیقی نظام آموزش سینما در ایران و اسپانیا» با حضور آنخل کواینتانا

مدرسه ملی سینمای ایران در ادامه دوره عالی «مطالعات فیلم: نظریه، نقد و تحلیل»، کارگاه های «فیلم-فلسفه» برگزار می­کند و میزبان آنخل کواینتانا خواهد بود.

کواینتانا در تاریخ ۸ بهمن نشستی تخصصی با عنوان «مطالعه تطبیقی نظام آموزش سینما در ایران و اسپانیا» خواهد داشت. از مهمترین فعالیت های دوران حرفه ای او می توان به تدریس در حوزه نظریه و تاریخ سینما، ریاست دانشکده هنر دانشگاه خیرونای اسپانیا، سردبیری نسخه ی اسپانیایی ماهنامه «کایه دو سینما»، دبیری همایش تاریخ و خاستگاه سینما اشاره کرد. لازم به ذکر است که این دوره با همکاری مشترک مدرسه ملی سینمای ایران و انجمن مدرسان خانه سینما برگزار می شود.