نگاهی به بازاریابی و پخش فیلم و تولیدات تصویری (۲)

گفتگو با دنیل هموند(Daniel Hammond)، سرپرست دفتر تبلیغات شرکت برود گرین پیکچرز(broad green pictures)