نگاهی به بازاریابی و پخش فیلم و تولیدات تصویری (۳)

گفتگو با اندرو کارپن، مدیر ارشد اجرایی کمپانی Bleecker Street Media