نخستین دوره سینما-دیپلماسی

مدرسه ملی سینمای ایران و دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه برای نخستین بار اقدام به برگزاری دوره دیپلماسی فرهنگی می نمایند. علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره  ۲۲۹۰۵۲۴۵ داخلی ۱۲۸ (واحد آموزش مدرسه ملی سینمای ایران) تماس حاصل نمایند.