نگاهی به بازاریابی و پخش فیلم و تولیدات تصویری (۵)

گفتگو با جاناتان سابان، مدیر ارشد بازاریابی Saban Films