کارگاه سینما و دیپلماسی

جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش مدرسه ملی سینمای ایران تماس بگیرید. ۲۲۹۰۵۲۴۶ (داخلی ۱۲۸)