مدیران مدرسه

ساختار مدرسه ملی سینما، متشکل از هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد که از ابتدا ساختار این موسسه با هدف چابک‌سازی و امتناع از توسعۀ ناهمگن پایه‌ریزی شده است. نیروهای جوان و خلاق از سرمایه‌های اصلی این مدرسه بشمار می‌آیند که با اتکاء به توانمندی‌ها و تخصص‌های لازم، مدرسه را در مسیر تعالی آموزش‌ها و پژوهش‌های سینمایی کشور هدایت می‌کنند. همواره پاسخ‌گویی و شفافیت درعملکرد، سرلوحۀ اقدامات این مرکز آموزشی و پژوهشی بوده است؛ به همین منظور مشخصات و راه‌های ارتباطی زیر برای دسترسی به مدیران این مجموعه فراهم شده است.

مدیرعامل
سیدروح‌الله حسینی داخلی ۱۰۱ حوزۀ ریاست

 امور فناوری اطلاعات
میلاد شُکرخواه داخلی ۱۰۳

امور آموزش
علی شاه‌محمدی  داخلی ۱۲۸

امور پژوهش
مجید کیانیان داخلی ۱۱۸

امور بین‌الملل
امیر محقق داخلی ۱۰۴

 امور اداری و پشتیبانی
فاطمۀ شبرنگ داخلی ۱۰۶

امور روابط‌عمومی
ساناز فلاح‌فرد  داخلی ۱۰۷

 امور مالی
مهدی پیماندار داخلی ۱۱۹