مدیران مدرسه

ساختار مدرسه ملی سینما، متشکل از هیات امناء، هیات مدیره، مدیرعامل و زیرمجموعه‌های آن می‌باشد که از ابتدا ساختار این موسسه با هدف چابک‌سازی و امتناع از توسعۀ ناهمگن پایه‌ریزی شده است. نیروهای جوان و خلاق از سرمایه‌های اصلی این مدرسه بشمار می‌آیند که با اتکاء به توانمندی‌ها و تخصص‌های لازم، مدرسه را در مسیر تعالی آموزش‌ها و پژوهش‌های سینمایی کشور هدایت می‌کنند. همواره پاسخ‌گویی و شفافیت درعملکرد، سرلوحۀ اقدامات این مرکز آموزشی و پژوهشی بوده است؛ به همین منظور مشخصات و راه‌های ارتباطی زیر برای دسترسی به مدیران این مجموعه فراهم شده است.

مدیرعامل
سیدروح‌الله حسینی داخلی ۱۰۱ حوزۀ ریاست

امور آموزش و پژوهش
مجید کیانیان داخلی ۱۰۴

امور روابط‌عمومی و بین‌الملل
امیر محقق داخلی ۱۰۸

 امور فناوری اطلاعات
میلاد شُکرخواه داخلی ۱۰۳

 امور اداری و پشتیبانی
فاطمۀ شبرنگ داخلی ۱۰۱

 امور مالی
مهدی پیماندار داخلی ۱۱۹